Skip to product information
1 of 4

Moznaim

Softcover - יגל ליבי בישועתך - הרב יגאל כהן

SKU: 1478

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD

פרקי אמונה ובטחון, שמחה ומידות טובות.

איך אפשר להיות מאושר ?מהי אמונה ?איך אפשר לדעת שיש בורא לעולם ?מהו הבוטח בהשם ?למה באים משברים ?מחפשים ישועה ?הבטחה לעשירות !איך אפשר להגיע לשלוות הנפש ?את התשובות לכל השאלות תמצאו בספר שלפניכם !אנחנו נמצאים בדור עם ניסיונות רבים, ניסיונות באמונה, בפרנסה, שידוכים, בריאות, ילדים, ומעל הכל פחדים ועצבות.

בספר זה אנסה בעזרת השם יתברך להראות את הדרך הנכונה על פי תורתנו הקדושה, להאיר את הנשמה באור האמונה והביטחון בבורא יתברך, בכל מה שקורה איתנו במהלך החיים ואיך ניתן לשכנע אותו יתברך להשפיע עלינו שפע של טובה וברכה.

ובעיקר מהי הדרך הטובה ביותר להשיג שלוות נפש אמיתית, ואחריה מיד יכנסו השמחה והאושר אל תוך לבנו.

ספר זה מיועד לכל יהודי שרוצה להכיר את הבורא יתברך ולדעת את דרכי הנהגתו בעולמו ולקיים את מצוותיו באהבה ובשמחה ומתוך ענווה ואהבת ישראל אמיתית.

עמודים  339