In observance of Sukkot, no orders will be processed from the following dates:
September 29th - October 9th. 

Skip to product information
1 of 3

Moznaim

Piskei Horo'oh - Taaruvos - פסקי הוראה הלכות תערובות

SKU: 1216019

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD

הרב מנחם מנדל שמרל

בעולם ההלכה וההוראה התקבלה הבשורה המרנינה על הופעת הכרך הראשון בסדר בהספרים "פסקי הוראה", אוצר בלום של פסקים והכרעות על הלכות איסור והיתר, ערוכים בשפה תמציתית וקולחת, תוך הבאות עשרות אלפי ציטוטים ומובאות ממרחבי ספרי השו"ת וההלכה, כל זאת פרי עטו ועמלו של הרה"ג רבי מנחם מנדל שמרלר שליט"א, ראש כולל להוראה דחסידי ספינקא בבני ברק

הספר החדש, אשר חלקו הראשון יצא זה עתה לאור, ומוקדש כולו על הלכות תערובות עפ"י סדר השו"ע, מהווה יצירת מופת חסרת תקדים בעולם ההוראה. כפי עדות גדולי ההוראה וראשי כוללים, הרי שכבר שנים רבות הורגש הצורך לחיבור בדמותו של ספר זה, כאשר בעשרות השנים האחרונות צובר תאוצה רבה לימוד הלכות איסור והיתר בהיכלי הכוללים, בחבורה ובדיבוק חברים, תוך מטרה לצאת יחדיו בקנין נצחי של הלימוד ולהורות הוראה בישראל, אך כידוע, אחד ממאפייניו הבולטים של הלכות איסור והיתר, היא העובדה שמדובר במעין יער עבות המכיל אלפי פריטי מידע וכללי הלכה, ים של שיטות ודעות, הנארגים ומשתלבים זה בזה, והלומד הנכבד שמבקש להעלות במצודתו הכרעה ברורה ופשוטה בשאלה המזדמנת לידו, חש לפעמים נבוך בסבך ואינו מוצא את ידיו ורגליו לבית המדרש

אל תוך חלל זה זורח אורו החדש של הספר 'פסקי הוראה', אשר כשמו כן הוא, אחרי שהרה"ג המחבר שליט"א בעצה אחת עם גדולי הוראה וראשי הכוללים, נשא על שכמו את העול הכבד ורב האחריות, כשהוא מציב מול עיניו אך ורק את המטרה הקדושה להגיש בפני לומדי איסור והיתר והעוסקים בהוראה, את ההכרעות והפסקים העולים למעשה מתוך השולחן ערוך ונושאי כליו, ומתוך אלפי ספרי שו"ת והלכה שהתחברו במרוצת הדורות, עד לגדולי דורנו, בשיבוץ שאלות אקטואליות בהלכות אלו, תוך שהוא מעשיר את ידע הלומד בשאלות וספקות מעניינות ומגוונות. ואכן, לאחר עמל ויזע של שנים וחודשים זוכים לומדי ההוראה כיום לקבל ברינה את הספר החדש, שללא ספק יהווה עבורם כלי עזר רב תכליתי בדרכם אל היעד הנכסף להורות הוראה בישראל


Size: 6.50" X 9.50"