Haggadah Zevach Pesach -  הגדה של פסח אברבנאל – זבח פסח
Haggadah Zevach Pesach -  הגדה של פסח אברבנאל – זבח פסח
Haggadah Zevach Pesach -  הגדה של פסח אברבנאל – זבח פסח
Haggadah Zevach Pesach -  הגדה של פסח אברבנאל – זבח פסח

Haggadah Zevach Pesach - הגדה של פסח אברבנאל – זבח פסח

Moznaim

0014

Regular price $19.00 Sale

הגדה של פסח עם פירוש לרבינו האברבנאל לרבינו דון יצחק אברבנאל  “מאה שערים”, “פירוש ההגדה”, קונטרס “ליל שימורים”, “חתימת המאמר”. יוצאים לאור על פי דפוס ראשון בצירוף מבוא, ציוני מקורות, הערות וביאורים.

298 עמודים