Skip to product information
1 of 4

Moznaim

Haggadah Shel Pesach - הגדה של פסח - ומתוק האור

SKU: 55821

Regular price $24.00 USD
Regular price Sale price $24.00 USD

הגדה של פסח - ומתוק האור \ ר' שלמה לוונשטיין.

פנינים מאירים , משלים נאים , סיפורי מופת, משובצים על סדר ההגדה. 
מדי שנה בפרוס ימי הפסח, כבכל השנה כולה - אלפי איש מתענגים להטות אוזן לשמוע את שיעוריו הנפלאים של רבי שלמה לוונשטיין שליט"א
מתוך דרשותיו וכתביו של הרב לונשטיין לוקטו פנינים, חידושים ומשלים נאים המעוררים את הלבבות אודות ההגדה , אשר יש בהם כדי לרומם את השומעים לפסגות נעלות, תוך שהם מקיימים בהידור את דברי בעל ההגדה "וכל המרב לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח".

 

Dimensions  6" x 9"