Haggadah Of Harav Ovadiya Yossef Zt"l  - הגדה של פסח - אוצרות יוסף
Haggadah Of Harav Ovadiya Yossef Zt"l  - הגדה של פסח - אוצרות יוסף
Haggadah Of Harav Ovadiya Yossef Zt"l  - הגדה של פסח - אוצרות יוסף
Haggadah Of Harav Ovadiya Yossef Zt"l  - הגדה של פסח - אוצרות יוסף

Haggadah Of Harav Ovadiya Yossef Zt"l - הגדה של פסח - אוצרות יוסף

Moznaim.com

4600011

Regular price $16.00 Sale

הגדה של פסח - אוצרות יוסף  בנוסח מוגה ומדוייק ,ובאותיות מאירות עינים עם פירוש חזון עובדיה אשר חיבר גאון ישראל מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל 

ובתוספת הלכות חג הפסח וליל הסדר מתוך הספרים תורת המועדים מאת הגאון הרב דוד יוסף שליט"א 

Dimensions   6" x 9"