תשובות הגאונים החדשות
תשובות הגאונים החדשות
תשובות הגאונים החדשות
תשובות הגאונים החדשות

תשובות הגאונים החדשות

Moznaim

12322

Regular price $16.00 Sale

תשובות הגאונים החדשות ועמן תשובות,פסקים ופירושים מאת חכמי פרובאנס הראשונים יוצאות לאור לראשונה על פי כתב יד מוסקבא 566 וקטע גניזה עם מבוא , הערות,ביאורים ומפתחות על ידי שמחה עמנואל 

מכון אופק ירושלים תשע"ט