Skip to product information
1 of 3

Moznaim

שמונה פרקים להרמב"ם Shemona prekaim Lrambam

SKU: 456317

Regular price $10.00 USD
Regular price Sale price $10.00 USD

הרב דוד כהן 

שמונה פרקים להרמב"ם לפי נוסח ר' שמואל בן יהודה אבן תבון ז"ל 

עם הקדמות ביאור לכל קטע ביאורים המבוססים בעיקר על  חסד אברהם והין צדק 

עיונים מדברי הרמבם עם מפרשיו בשאר ספריו ועוד מחברים