שו"ת הראשון לציון ב' כרכים
שו"ת הראשון לציון ב' כרכים
שו"ת הראשון לציון ב' כרכים
שו"ת הראשון לציון ב' כרכים

שו"ת הראשון לציון ב' כרכים

Moznaim

1021

Regular price $51.00 Sale

שו"ת הראשון לציון ב' כרכים / הראשל"צ מרן הרב יצחק יוסף שליט"א.

חדש!!!

שו"ת הראשון לציון 
- אגרות ומכתבים של מורנו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א  נשיא בית הדין העליון.
הלכות פסוקות, הנהגות ישרות, מנהגים טהורים ואחרות חיים, עם ביאורים ומקורות חצובים ממעיינות טהורות, מגאוני הדורות ראשונים ואחרונים.
מעת שבתו על כס הראשל"צ להשיב לשואליו דבר בענייני הלכה והנהגה.

כרך א' - 531 עמ'.
כר ב' - 489 עמ'.