Skip to product information
1 of 4

Moznaim

רבנות בסערת הימים

SKU: 215369

Regular price $26.00 USD
Regular price Sale price $26.00 USD


שאול מייזליש

ביוגרפיה מעודכנת ומשודרגת של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, שראתה אור לראשונה לפני שלושים שנה; הספר כולל גילויים מרתקים על חייו, הגותו, משנתו ופועלו, ומתאר מסכת חיים ייחודית של דמות מופת מוסרית, לאומית ודתית. פוסק ההלכה הגדול, המדען בעל השם והמדינאי המשפיע שנאבק למען תקומתה של מדינת ישראל, ולמענה חיבר את התפילה האלמותית לשלום המדינה הנקראת בבתי הכנסת מדי שבת בשבתו.

ידיעות ספרים | ינואר 2019 | ביוגרפיה | 288 עמ' מודפסים