In observance of Sukkot, no orders will be processed from the following dates:
September 29th - October 9th. 

Skip to product information
1 of 4

Moznaim

קול יעקב על חמשת מגילות / המגיד מדובנא

SKU: 1421

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD

ספר קול יעקב - על המגילות, המגיד מדובנא, מהדורת פרידמן, כריכה קשה. מדרשים, ביאורים ומאמרי חז"ל על חמש מגילות מאת המגיד מדובנא בהוצאה חדשה ובכירכה מפוארת.

אודות הספר קול יעקב - על המגילות

המגיד נודע במשליו הייחודיים והגאוניים, בהם היה משלב דברי תורה, חכמה ומוסר, ולעיתים התחברו באלתור ללא הכנה מוקדמת. הוא הרבה להשתמש בדימויים עממיים, הרחבות והמחשות, ומיעט בלמדנות, על מנת למשוך את פשוטי העם. בנוסף לכך, ניחן בהבנה עמוקה בנפש האדם, דבר שסייע לו לחדור למעמקיה בעזרת משליו.

מדרשים משלים וביאורים הנוגעים לחמש מגילות אלו לוקטו  ע"י בנו של המגיד והובאו לדפוס ויצאו לאור בספר בעל מהדורות רבות.

אודות מחבר הספר קול יעקב - על המגילות

ר' יעקב קרנץ, המגיד מדוּבנא (תק"א - י"ז בטבת תקס"ה; 1741 – 19 בדצמבר 1804) היה דרשן יהודי נודע בן המאה ה-18.

יעקב בן זאב וולף קרנץ, נולד בעיירה זֶ'טֶל (זשעטל), הסמוכה לווילנה שבליטא (אז באיחוד הפולני-ליטאי והיום בבלארוס). בן 18 נשא אשה ממזריץ' ועבר לגור בבית חותנו, שם היה יושב בבית המדרש ומלמד הלכה לבחורים, ואף דורש מפעם לפעם לפני המוני המתפללים על פרשת השבוע שלא על מנת לקבל שכר. את דרשותיו אמר ביידיש, וכלל בהן משלים וסיפורים, שיש להם ערך ספרותי בפני עצמם. ברשימות שנמצאו לאחר מותו, נראה שהתכוון להוציא ספר בעברית עם סיפורי משליו. לא עברו ימים מרובים וחותנו ירד מנכסיו ור' יעקב נאלץ להתפרנס משכר זעום שהקציבה לו קהילת מזריץ' עבור דרשותיו. ממזריץ' עבר לז'ובקבה שבגליציה, ומשם לדובנא שבחבל ווהלין, בה ישב 18 שנה. בערוב ימיו ישב בעיר זמושץ שבפולין, ובה נפטר.

אף שבתקופתו היו מגידים רבים, היה הוא המפורסם שבהם. הוא חי בתקופתו של הגאון מווילנה (הגר"א), שביקש ממנו שישמיע דרשותיו גם באוזניו. בתחילה סירב, אך משהתעקש הגאון, אמר לו המגיד כי חסרון יש בצדיקותו שהיא בהסתגרות בד' אמותיו וחסרה בה הגדולה שבצדיקות הנותרת על אף התחככות בחיי היומיום.

ספר לחברים על הספר 'קול יעקב - על המגילות