Skip to product information
1 of 3

Moznaim

ספר שערי אורה

SKU: 1478

Regular price $40.00 USD
Regular price Sale price $40.00 USD
שערי אורה / רבי יוסף גיקטיליא .

הספר 'שערי אורה' בהוצאה חדשה מתוקנת כולל מקורות מספר הזהר, ליקוטים מגדולי הראשונים ועוד הוספות.

ר' יוסף בן-אברהם ג'יקטיליה זיע"א נודע גם כמהר"י ג'יקטיליה (ה'ח', 1248 - ה'ס"ה, 1305 לערך) מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13.

רבי יוסף נולד בקסטיליה והיה תלמידו של רבי אברהם אבולעפיה, שאמר עליו בספרו "אוצר עדן הגנוז": "והוא בלא ספק הצליח הצלחה מופלאה במה שלמד לפני, והוסיף מכוחו ומדעתו וה' היה עמו". והרחיב והפיץ את תורת רבו ברבים. בהיותו כבן 24 חיבר את ספרו גנת אגוז העוסק בגימטריות וצירופי שמות קבליים. ספרו שערי אורה נחשב אצל המקובלים לאחד מספרי היסוד הקבליים, ומפורסם שהאר"י אמר על ספר זה כי הוא המפתח לכל תורת הסוד. גם תלמידו הגדול של הגר"א, רבי חיים מוולוז'ין, התבטא פעם שעל מנת לצאת ידי חובת תורת הקבלה, יש ללמוד את ספר הזוהר ואת ספר שערי אורה.

בספרו "ספר שערי אורה" רצה לספק לתלמידיו הסברים על הקבלה, התייחס לאלוהים דרך הספירות. הספר פותח בתשובה לשאלה מהם שמותיו של אלוהים, כל אחד מהשמות, חוץ מהשם המפורש, מצביע על יחס לעולם, התלמיד השואל רצה להפיק מאגיה מהם, לעשות שימוש מגי בשמות, ג'יקטיליה מנסה להניא את התלמיד מעשיית שימוש בשמות, וודאי שלא לצורך רווח חומרי.

הוצאה חדשה ומתוקנת כולל מקורות מספר הזוהר וליקוטים מגדולי הראשונים ועוד תוספות והרחבות