ספר שונה המשפט על שו"ע חושן משפט
ספר שונה המשפט על שו"ע חושן משפט
ספר שונה המשפט על שו"ע חושן משפט
ספר שונה המשפט על שו"ע חושן משפט

ספר שונה המשפט על שו"ע חושן משפט

Moznaim

5213

Regular price $20.00 Sale

ספר שונה המשפט על שו"ע חושן משפט 

הליכות עולם לו דינים ומשפטים הערוכים בשו"ע חושן משפט ההוא קצרא מקצר ועולה תמצית כל דברי ופסקי הלכות שבקצות החושן ונתיבות המשפט מסימן קע"א ועד שו"ע חושן משפט 

נערך על ידי יוסף שוורץ