ספר פועל צדיק לרבינו בעל הש"ך
ספר פועל צדיק לרבינו בעל הש"ך
ספר פועל צדיק לרבינו בעל הש"ך
ספר פועל צדיק לרבינו בעל הש"ך

ספר פועל צדיק לרבינו בעל הש"ך

Moznaim

7845

Regular price $14.00 Sale

ספר פועל צדיק שחיבור המאור הגדול מהר"ר שבתי כ"ץ הכולל מנין תרי"ג מצות בלשון הכתוב על פי סדר הפרשיות 

כריכה קשה עג עמודים