ספר מרפסין איגרי - הגראי"ל שטיינמן
ספר מרפסין איגרי - הגראי"ל שטיינמן
ספר מרפסין איגרי - הגראי"ל שטיינמן
ספר מרפסין איגרי - הגראי"ל שטיינמן

ספר מרפסין איגרי - הגראי"ל שטיינמן

Moznaim

6987231

Regular price $18.00 Sale

ספר מרפסין איגרי - הגראי"ל שטיינמן  ובו מאות קשיות עצומות ותירוצים נפלאים שהוקשו או תורצו ע"י מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל בשילוב תירוצים נוספים מגדולי הדור ,תלמידי חכמים ובני הישיבת