ספר לבנה בחידושה
ספר לבנה בחידושה
ספר לבנה בחידושה
ספר לבנה בחידושה

ספר לבנה בחידושה

Moznaim

142365

Regular price $17.50 Sale

ספר לבנה בחידושה 

דיני וענייני קידוש לבנה ,סדר קידוש לבנה ,דיניו והנהגותיו,מחולקים לסעיפים במקורותיהם וטעמיהם 

הרב אהרן שוב מודיעין עלית