Skip to product information
1 of 3

Moznaim

ספר זאת ליעקב - ספר במדבר

SKU: 214

Regular price $19.00 USD
Regular price Sale price $19.00 USD
הערות והארות, ביאורים ודברי עיון בפסוקי התורה, מדרשי חז"ל ודברי הראשונים ואחרונים. מאת הרב שמואל בורנשטיין ראש ישיבת קרית מלך