Skip to product information
1 of 4

Moznaim

ספר הנהגות - עבד לעבדי ה

SKU: 4411

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD

ספר הנהגות - עבד לעבדי ה בו נקבצו ובאו בשפה ברורה ונעימה מאמרים קלים ונחמדים את הלב מחממים ומחממים וכבוד תלמידי חכמים מחמירים אשר בזכותם אנו חיים ומתורתם אנו יונקים אותם קראתי ושמעתי ומאד נהנתי

הרב חיים רבי