ספר הארוך מש"ך
ספר הארוך מש"ך
ספר הארוך מש"ך
ספר הארוך מש"ך

ספר הארוך מש"ך

7795
Hardcover
Vendor
Moznaim
Regular price
$15.00
Sale price
$15.00
Unit price
per 

ספר הארוך מש"ך על יורה דעה סימנים קיב - קפט ובו הלכות 

הלכות מאכלי עכו"ם, יין נסך, עבודה זרה, רבית ונדה

הגאון הגדול הרב שבתי כ"ץ בעל מחבר ספר שפתי כהן 
בתופסת מראי מקומות וציונים ע"י אהרן חיים רייכר 
כריכה קשה רכב עמודים