ספר דברי סופרים - ב כרכים
ספר דברי סופרים - ב כרכים
ספר דברי סופרים - ב כרכים

ספר דברי סופרים - ב כרכים

Moznaim

579079

Regular price $45.00 Sale

מאת נחום יברוב

ספר דברי סופרים על הלכות ברכות על הלכות ברכת הנהנין וברכת המזון מסימן קס"ו כד רט"ו (ב כרכים ) 

פירוש לדברי המחבר והרמ"א כל דבר בטעמו ונימוקו 

עומק הדברים מגמרא ומסברא 

בירור הלכה