Skip to product information
1 of 3

Moznaim

סדור האר"י ז"ל -שתיקן רבינו אשר

SKU: 564356

Regular price $38.00 USD
Regular price Sale price $38.00 USD

סידור האר"י ז"ל שתיקן רבינו אשר, בהוצאת ברזני,  מהדורה מפוארת לסידור האר"י.

 בכריכה דמוי אור מהודרת.

אודות נוסח האר"י

נוסח האר"י הוא כינוי לנוסח תפילה בו התפלל האר"י. נוסח התפילה של האר"י, הנהגותיו בעת התפילה וכוונות קבליות שהיה מכוון. הנוסח מפורט בספר שער הכונות שנכתב על ידי תלמידו ר' חיים ויטאל. מקובלים רבים הושפעו משיטת הכוונות של האר"י. ביניהם ניתן למנות את הרש"ש, רמח"ל, בעל שם טוב ואחרים.

אודות האר"י

רבי יצחק לוריא בן שלמה, מכונה האר"י הקדוש (ראשי תיבות של: אשכנזי רבי יצחק, האלקי רבי יצחק, האדון רבי יצחק, אדוננו רבי יצחק) - גדול מקובלי צפת במאה ה-16והוגה שיטה חדשה בקבלה. תלמידיו נקראו אחריו גורי האר"י. האר"י עלה לצפת עם אשתו ושתי בנותיו בשנת ה'ש"ל וחי שם במשך שנתיים עד שבתאריך ה' באב ה'של"ב. הוא נפטר והוא בן 38. 

לפי מסורות שמסרו תלמידיו, עד גיל 36 חי בבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה ממונה על המכס במצרים והיה סמוך על שולחנו, שם הגה בספר הזוהר, עד שנגלה אליו אליהו הנביא והורה לו לעלות לארץ ישראל. הרמ"ק הורה לתלמידיו לפני פטירתו, שממשיכו יתגלה בלוויתו, בתור מי שיראה עמוד של אש ההולך אחר מיטתו. אותו אחד היה האר"י שבא באותה תקופה לצפת וטרם נודע בציבור. מאז לימד מספר מצומצם של תלמידים את כל אשר ידע, כאשר הוא הסביר כי לשם כך הגיע לעולם וזה כל יעודו בחייו. הבכיר תלמידיו היה רבי חיים ויטל.