משפט הגט - אוצר הפוסקים על הלכות גיטין  סימנים קיט - קלט - ב כרכים
משפט הגט - אוצר הפוסקים על הלכות גיטין  סימנים קיט - קלט - ב כרכים
משפט הגט - אוצר הפוסקים על הלכות גיטין  סימנים קיט - קלט - ב כרכים

משפט הגט - אוצר הפוסקים על הלכות גיטין סימנים קיט - קלט - ב כרכים

Moznaim

8963214

Regular price $43.00 Sale

משפט הגט - אוצר הפוסקים על הלכות גיטין 
בהוצאת מכון דעה – בעהמ"ח פסקי רפואה, שו"ע המוסר  ועוד

אוצר פוסקים על הל' גיטין, 

פסקי גיטין עם ביאור מקורות עמק גיטין.