מועדים וזמנים - פסח
מועדים וזמנים - פסח
מועדים וזמנים - פסח
מועדים וזמנים - פסח

מועדים וזמנים - פסח

Moznaim

1190994

Regular price $19.00 Sale

מועדים וזמנים - פסח משניות,גמרא,פסחים משנה ברורה הלכות ומנהגים מנחת חינוך, זוהר הקדוש סיפור יצ"מ וקי"ס ביאור פסוקי שירת הים ,דרך פקודיך ,של"ה הקדוש ,יסוד ושורש העבודה,ומעיינות החסידות ,ילקוט פנינים ומנהגים שיר השירים, סדר אמירת קרבן פסח, אגרת הקודש ,הגדה של פסח לשבת הגדול 

יו"ל על ידי וועד שיעורי תורה ברבים קרית ויזניץ - בני ברק