Skip to product information
1 of 4

Moznaim

Lachyos Tomor Devorah, Yakov Mayor לחיות תומר דבורה - הרב יעקב מאור

SKU: 236

Regular price $20.00 USD
Regular price Sale price $20.00 USD
לחיות תומר דבורה / הרב יעקב מאור.
הספר 'לחיות תומר דבורה' הינו מדריך מעשי לחיים על פי הספר תומר דבורה לרבנו משה קורדוברו זיע"א.
הספר מכיל דוגמאות מהחיים אשר מסייעות בהגעה לדבקות בהשי"ת.
עמודים  529