In observance of Sukkot, no orders will be processed from the following dates:
September 29th - October 9th. 

Skip to product information
1 of 5

Moznaim

ישיבות בגדאד - התהוותן והשפעתן לדורות - כרך ב

SKU: 20180470

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
ישיבות בגדד חלק שני - התהוותן והשפעתן לדורות.
 
הרב משה ש. שבת 
בימים אלו, יצא לאור ספר 'ישיבות בגדאד' חלק שני, רב היקף באיכות ובכמות על חכמי ורבני בגדאד במאות האחרונות.
מחקר מקיף וכולל שנטווה לאורך שנים על פי המקורות דלהלן:
ספרי דפוס נדירים שנדפסו בבגדאד ובכל דפוסי האימפריה העותמאנית ולאחריה.
מאות כתבי-יד, ואלפי מסמכים הנמצאים בספריות ציבוריות ובאוספים פרטיים בארץ ובעולם, כולל בדיקה מעמיקה של מרבית המסמכים שנמצאו בבגדאד בשנת 2003 והובאו לוושניגטון.
כלל העתונות ערבית-יהודית-עיראקית שנדפסה בבגדאד ובקהילות הבגדאדיות במזרח הרחוק. הכתבות עברו תרגום מדוייק ע"י מומחים.
ראיונות עם מאות אנשי ציבור ורוח על ההווי הרוחני והכללי שהיה בבגדאד טרם העליה ארצה ולאחריה.
המחקר מלווה בלמעלה מ-1000 מסמכים ותמונות נדירות בפרסום ראשוני, מונגשים על גבי נייר כרומו צבעוני.