ירושלים במועדיה  - שבת קודש  חלק ב
ירושלים במועדיה  - שבת קודש  חלק ב
ירושלים במועדיה  - שבת קודש  חלק ב

ירושלים במועדיה - שבת קודש חלק ב

Moznaim

1193086

Regular price $23.50 Sale

ירושלים במועדיה 

פסקי תשובות שאלות ותשובות 

קונטרס בענייני רפואה ופיקוח נפש בשבת ושאר איסורים 

מאת הגאון הרב אביגדר נבנצל