טבילת כלים כהלכתה
טבילת כלים כהלכתה
טבילת כלים כהלכתה
טבילת כלים כהלכתה

טבילת כלים כהלכתה

Moznaim

1215169

Regular price $24.00 Sale

הרב מרדכי יעקב פיליפס

טבילת כלים כהלכתה ובו נתבארו כל דיני טבילת כלים ובירורי ההלכות המצויות 

Size 7" x 10"