חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה -ה כרכים
חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה -ה כרכים
חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה -ה כרכים
חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה -ה כרכים
חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה -ה כרכים

חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה -ה כרכים

Moznaim

1478

Regular price $51.00 Sale

חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה לכמוהר"ר יוסף חיים זצוק"ל הבן איש חי בתוכם 

מגילת שיר השירים ,מגילת איכה,מגילת אסתר,מגילת רות,מגילת קהלת

הגיה ערך והכין לדפוס הרב יוסף חיים מזרחי יצ"ו