Skip to product information
1 of 5

Moznaim

חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה -ה כרכים

SKU: 1478

Regular price $51.00 USD
Regular price Sale price $51.00 USD

חמש מגילות - עם פירוש אבן שלמה לכמוהר"ר יוסף חיים זצוק"ל הבן איש חי בתוכם 

מגילת שיר השירים ,מגילת איכה,מגילת אסתר,מגילת רות,מגילת קהלת

הגיה ערך והכין לדפוס הרב יוסף חיים מזרחי יצ"ו