ופריו מתוק - ויקרא / הרב יצחק זילברשטיין
ופריו מתוק - ויקרא / הרב יצחק זילברשטיין
ופריו מתוק - ויקרא / הרב יצחק זילברשטיין
ופריו מתוק - ויקרא / הרב יצחק זילברשטיין

ופריו מתוק - ויקרא / הרב יצחק זילברשטיין

Moznaim.com

124631

Regular price $24.00 Sale

ופריו מתוק - ויקרא / הרב יצחק זילברשטיין.

הספר 'ופריו מתוק' על חומש ויקרא מכיל פניני הלכה בנושאי אקטואליה משולחנו של הגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א.
משובצים בדברי הגדה ודרוש ובמעשים והנהגות מגדולי ישראל.
ערוכים לפי סדר פרשיות התורה.