ופריו מתוק - דברים / הרב יצחק זילברשטיין
ופריו מתוק - דברים / הרב יצחק זילברשטיין
ופריו מתוק - דברים / הרב יצחק זילברשטיין
ופריו מתוק - דברים / הרב יצחק זילברשטיין

ופריו מתוק - דברים / הרב יצחק זילברשטיין

Moznaim.com

124631

Regular price $24.00 Sale

ופריו מתוק - דברים / הרב יצחק זילברשטיין.

הספר 'ופריו מתוק' על חומש דברים מכיל פניני הלכה בנושאי אקטואליה משולחנו של הגאון ר' יצחק זילברשטיין שליט"א.
משובצים בדברי הגדה ודרוש ובמעשים והנהגות מגדולי ישראל.
ערוכים לפי סדר פרשיות התורה.