Skip to product information
1 of 4

Moznaim

המטבח שלך כהלכה

SKU: 20180432

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
ספר המטבח שלך כהלכה בצירוף הספר 'קיצור בדיקת המזון כהלכה' מאת הרב משה ויא שליט"א. בספר כל ההתקלויות העלולות להיווצר במטבח, כל ההלכות הקשורות למטבח בצורה בהירה ונעימה לקורא והכל בתוספת הסברים מפורטים.
הספר מודפס על נייר כרומו צבעוני, ספר מושקע הכולל את כל ההלכות הנוגעות למטבח בטוב טעם בתוספת הסברים מפורטים.