Please note: All orders will not be processed from Thursday, April 18 - Friday, April 26.

הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח
הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח
הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח
הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח

הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח

Moznaim

142

Regular price $21.00 Sale

הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח  וביאורי הלכות ומנהגי ליל הסדר לרבנו אלעזר מגרמייזא זלה"ה בעל הרקח יוצא יוצא בפעם הראשונה לאור מתוך כתבי יד עתיקים עם הערות ציונים ומקורות  מאת משה הרשלר