Skip to product information
1 of 4

Moznaim

הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח

SKU: 142

Regular price $21.00 USD
Regular price Sale price $21.00 USD
הגדה של פסח שיר השירים - עם פירוש הרוקח  וביאורי הלכות ומנהגי ליל הסדר לרבנו אלעזר מגרמייזא זלה"ה בעל הרקח יוצא יוצא בפעם הראשונה לאור מתוך כתבי יד עתיקים עם הערות ציונים ומקורות  מאת משה הרשלר