Skip to product information
1 of 4

Moznaim

הגדה של פסח - שואל כענין

SKU: 16133

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD

הגדה של פסח - שואל כענין ומשיב בהלכה ואגדה לבאר דברי התנא ולהסביר כל עניני הסדר לעורר הלבבות בפירושים נאים ומתוקים השוים לכל נפש בלשון צח וקל 

יוצא לאור מכון אליעזר