Skip to product information
1 of 4

Moznaim

הגדה של פסח - מראה כהן

SKU: 1194274

Regular price $16.00 USD
Regular price Sale price $16.00 USD

הגדה של פסח -  מראה כהן מכלול אמרות טהורות זכות וברית יסודות נאמנים ותוכחת חיים שנשמעו מפי מורינו ורבינו הגה"צ רבי אברהם יעקב הכהן פאם זצ"ל ראש הישיבה דמתיבתא תורה ודעת 

כולל מאמרים ע"פ שיר השירים שנת תש"ע