הגדה של פסח - מהר"ם שיק
הגדה של פסח - מהר"ם שיק
הגדה של פסח - מהר"ם שיק
הגדה של פסח - מהר"ם שיק

הגדה של פסח - מהר"ם שיק

Moznaim

1452

Regular price $18.00 Sale

הגדה של פסח - מהר"ם שיק עם הלכות והנהגות מספר דרך חיים להגאון בעל חוות דעת זצ"ל ספר מהר"ם שיק על תרי"ג מצות על מצות החג והלכות מנהגי רבינו ותוכן פסקי תשובות