הגדה של פסח  - ילקוט לקח טוב
הגדה של פסח  - ילקוט לקח טוב
הגדה של פסח  - ילקוט לקח טוב
הגדה של פסח  - ילקוט לקח טוב

הגדה של פסח - ילקוט לקח טוב

Moznaim

1478

Regular price $14.00 Sale

'ילקוט לקח טוב - הגדה של פסח', מבחר מאמרים המאירים ענינים עיקריים בסיפור יציאת מצרים מלוקטים מדברי גדולי הדורות האחרונים: לקט מדרשי חז״ל העוסקים בתיאור קושי השעבוד, עשר המכות, יציאת מצרים וקריעת ים סוף : ההלכות הנצרכות לליל הסדר, על פי השלחן ערוך ונושאי כליו וכפי הכרעת ה״משנה ברורה״.