הגדה של פסח - גדולי תנועת המוסר
הגדה של פסח - גדולי תנועת המוסר
הגדה של פסח - גדולי תנועת המוסר
הגדה של פסח - גדולי תנועת המוסר

הגדה של פסח - גדולי תנועת המוסר

Moznaim

14586

Regular price $26.00 Sale

הגדה של פסח עם לקט רעיונות, דברי תורה הערות והארות של רבותינו גדולי תנועת המוסר הדברים נאספו ונלקטו מספריהם ומכתבי ידם, בתוספת מראי מקומות ותוכן המאמרים.

 על ידי  שלום מאיר ולך