Skip to product information
1 of 5

Moznaim

הגדה של פסח - ברוך יאמרו

SKU: 475

Regular price $23.00 USD
Regular price Sale price $23.00 USD
גדה של פסח "ברוך יאמרו -  מכילה רעיונות ולקחים משיעוריו של הרב  ברוך רוזנבלום שליט"א שנמסרו בבית הכנסת הגדול הישן בבני ברק ובבית הכנסת 'איצקוביץ' בבני ברק, בשבע השנים האחרונות. 
בניסיון להתחקות אחר סוד הקסם של שיעוריו, מסכם הרב: "רבותינו שאלו: מה ההבדל בין דבורה לעכביש? כל אחד נותן מפריו. העכביש נותן קורי עכביש, ואילו הדבורה מלקטת את הצוף מהפרחים ומביאה אותם אל הכוורת. היא אינה מייצרת מעצמה כלום, אבל מה שהיא מלקטת מאחרים מתוק מאוד. הסיעתא דשמיא הגדולה היא ללקט כמה שיותר מאמרים סביב נושא אחד. ליקוט כל הנושאים וחיבורם לחטיבה אחת זו המתיקות של התורה, שעליה נאמר בתהילים מתוקים 'מדבש ונופת צופים'".
665 עמ'. כריכה קשה