Skip to content
Free Shipping on orders $99+
Free Shipping on orders $99+

הגדה של פסח - ברוך יאמרו

Sold out
Original price $23.00 - Original price $23.00
Original price
$23.00
$23.00 - $23.00
Current price $23.00
גדה של פסח "ברוך יאמרו -  מכילה רעיונות ולקחים משיעוריו של הרב  ברוך רוזנבלום שליט"א שנמסרו בבית הכנסת הגדול הישן בבני ברק ובבית הכנסת 'איצקוביץ' בבני ברק, בשבע השנים האחרונות. 
בניסיון להתחקות אחר סוד הקסם של שיעוריו, מסכם הרב: "רבותינו שאלו: מה ההבדל בין דבורה לעכביש? כל אחד נותן מפריו. העכביש נותן קורי עכביש, ואילו הדבורה מלקטת את הצוף מהפרחים ומביאה אותם אל הכוורת. היא אינה מייצרת מעצמה כלום, אבל מה שהיא מלקטת מאחרים מתוק מאוד. הסיעתא דשמיא הגדולה היא ללקט כמה שיותר מאמרים סביב נושא אחד. ליקוט כל הנושאים וחיבורם לחטיבה אחת זו המתיקות של התורה, שעליה נאמר בתהילים מתוקים 'מדבש ונופת צופים'".
665 עמ'. כריכה קשה
by Moznaim
SKU 23490