Back To School & Yeshiva Up to 15% off on select books. PLUS Addiotional 5% OFF.

הגדה של פסח - אוצר אפרים - ב' כרכים
הגדה של פסח - אוצר אפרים - ב' כרכים
הגדה של פסח - אוצר אפרים - ב' כרכים
הגדה של פסח - אוצר אפרים - ב' כרכים
הגדה של פסח - אוצר אפרים - ב' כרכים
הגדה של פסח - אוצר אפרים - ב' כרכים

הגדה של פסח - אוצר אפרים - ב' כרכים

Regular price
$40.00
Sale price
$40.00
Unit price
per 

הגדה של פסח - אוצר אפרים 

בו כלולים אמרים נעומים וחידודים מופלאים מכסף וזהב ומפז יקרים פניני חכמה ומתק פירושים המלאים זיו ואלומות נוגה מפיקים מגדולי הדורות אשר האירו לארץ ולדרים מתחלקים לכמה ניצוצים על הגדה של פסח משובצים  

הרב אפרים פישל שטיין בני ברק