Skip to product information
1 of 4

Moznaim

בתפלה נושעה

SKU: 1204

Regular price $15.00 USD
Regular price Sale price $15.00 USD
אוצר בלום במאמרים מופלאים בגודל כחה ומעלתה של תפילה
משלבים בהלכות ובהליכות סגולת ופנינים יקרים ובסופם עשרה מזמורי תהלים ותפלות שתקן השל"ה הקדוש זי"ע 
הרב משה קרויזר
כריכה קשה 448 עמודים