Skip to product information
1 of 4

Moznaim.com

בלבב שלם - קורות חייהם של אדמור"י אשל"ג

SKU: 215858

Regular price $30.00 USD
Regular price Sale price $30.00 USD
בלבב שלם - קורות חייהם של אדמור"י אשל"ג / הרב אברהם מרדכי גוטליב          
  
פרקי חייהם ומשנתם של רבותינו הקדושים האדמו"רים לבית אשלג ותלמידיהם. המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג זצוק"ל ובנו המקובל האלוקי רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל ותלמידיהם. מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב - תלמיד המקובל איש האלוקים רבי ברוך שלום הלוי אשלג זי"ע.
ספר זה מביא את אור חייהם של רבותינו לבית אשלג זי"ע, ללבבות המחפשים אמונה אחדות ואהבה בין אדם לחברו ללבבות הכוספים ומתגעגעים לקשר עם בורא עולם.