Skip to content

אחת שאלתי - הרב יצחק זילברשטיין

Save $3.00 Save $3.00
Original price $23.00
Original price $23.00 - Original price $23.00
Original price $23.00
Current price $20.00
$20.00 - $20.00
Current price $20.00
אחת שאלתי 2 / הרב יצחק זילברשטיין.

אחת שאלתי : - מתיקות התורה מאוצרו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.

הספר 'אחת שאלתי' מכיל לקט שאלות אקטואליות ייחודיות, ותשובות מאלפות בצידן, בשילוב סיפורי הוד המרוממים את הלב, משולחנו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.
ערוכים בשפה קולחת ומתרתקת, המתאימה לילדים, בני נוער, ואף למבוגרים, מלוואים באיורים ממכחולו של הצייר יוני גרשטין.
"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו"

by Moznaim
SKU 24018