אוצר מפרשי השו"ע - חושן משפט
אוצר מפרשי השו"ע - חושן משפט
אוצר מפרשי השו"ע - חושן משפט

אוצר מפרשי השו"ע - חושן משפט

Moznaim

20190092

Regular price $20.00 Sale

אסופת גדולי המפרשים, מסודרים לפי סדר סעיפי השולחן ... על שולחן ערוך חושן משפט, הלכות אומנים, שוכר, חכירות וקבלנות, סימנים שו-של