אדרת יעקב - בן איש חי ותורה לשמה - ב"כ
אדרת יעקב - בן איש חי ותורה לשמה - ב"כ
אדרת יעקב - בן איש חי ותורה לשמה - ב"כ
אדרת יעקב - בן איש חי ותורה לשמה - ב"כ

אדרת יעקב - בן איש חי ותורה לשמה - ב"כ

Moznaim

1247

Regular price $41.00 Sale

אדרת יעקב - דרשות על סדר השו"ע והמ"ב  ב' כרכים (מהדורה חדשה) / הבן איש חי.

מהדורה חדשה תשע"ו.

הספר אדרת אליהו מכיל דרשות ורעיונות מאת רבינו יוסף חיים - בעל הבן איש חי על סדר השו"ע והמ"ב והלכות. כדרכו בקודש הדרשות מכילות רעיונות מכל חלקי הפרד"ס.

וכעת בהוצאה חדשה באותיות מאירות עיניים ומאות תיקונים ומראי מקומות. בעריכת רבי יוסף חיים מזרחי.