ספר תנא דבי אליהו - מנוקד - עם פירוש משנת אליהו
ספר תנא דבי אליהו - מנוקד - עם פירוש משנת אליהו
ספר תנא דבי אליהו - מנוקד - עם פירוש משנת אליהו
ספר תנא דבי אליהו - מנוקד - עם פירוש משנת אליהו

ספר תנא דבי אליהו - מנוקד - עם פירוש משנת אליהו

Moznaim

2147

Regular price $16.00 Sale

ספר תנא דבי אליהו הוא הספר הקדוש אשר לימד אליהו הנביא זכור לטוב להאמורא אב ענן כמבואר במסכת כתובות דף ק"ו ע"א 

הרב ישעי הכהן שליט"א