כתבי האר"י השלם - מבוא שערים - עם הוספות רבות
כתבי האר"י השלם - מבוא שערים - עם הוספות רבות
כתבי האר"י השלם - מבוא שערים - עם הוספות רבות
כתבי האר"י השלם - מבוא שערים - עם הוספות רבות

כתבי האר"י השלם - מבוא שערים - עם הוספות רבות

Moznaim

23145

Regular price $28.00 Sale

כתבי האר"י השלם - שער הפסוקים שערי יצחק - עם הוספות רבות.

הספר שער הפסוקים הוא השער הרביעי מהשמונה שערים של האר"י ז"ל, שחובר ע"י תלמידו הרח"ו ז"ל וסודר ע"י הר"ש ויטאל ז"ל. יוצא לאור מחדש באותיות מאירות עיניים עם תוספת הערות וביאורים ועם הגהות וציונים שנערכו בידי מכון שערי יצחק.

נתחבר ע"י מאיר יוחנן אלקוביתשע"ז

364 עמ'.