שיעורי רבי אלחנן - חולין
שיעורי רבי אלחנן - חולין
שיעורי רבי אלחנן - חולין
שיעורי רבי אלחנן - חולין

שיעורי רבי אלחנן - חולין

Moznaim

20190003

Regular price $19.00 Sale

שיעורי רבי אלחנן - מסכת חולין שיעורים שנאמרו בשנת תרצ"ג בישיבת אהל תורה - ברנוביץ ע"י מרן הגאון הקדוש רבי אלחנן בונם וסרמן זצ"ל כפי שנכתבו ע"י תלמידו המובהק הגאון רבי יצחק אליהו ברנשטיין זצ"ל