ספר מרגניתא טבא
ספר מרגניתא טבא
ספר מרגניתא טבא
ספר מרגניתא טבא

ספר מרגניתא טבא

Moznaim

Regular price $25.00 Sale

ספר מרגניתא טבא אוצר המנהגים 

מנהגי חודש ניסן ערב פסח ליל הסדר חג הפסח  

מאמרים בעניני חג הפסח בהלכה ומנהג ומחכמי התורה 

הרב אליקום דבורקס מו"ץ בד"ץ שארית ישראל