בתפלה נושעה
בתפלה נושעה
בתפלה נושעה
בתפלה נושעה

בתפלה נושעה

Moznaim

1204

Regular price $15.00 Sale

אוצר בלום במאמרים מופלאים בגודל כחה ומעלתה של תפילה
משלבים בהלכות ובהליכות סגולת ופנינים יקרים ובסופם עשרה מזמורי תהלים ותפלות שתקן השל"ה הקדוש זי"ע 
הרב משה קרויזר
כריכה קשה 448 עמודים