Ohalei Torah - Hagada Shel Pesach  -  הגדה של פסח - אהלי תורה
Ohalei Torah - Hagada Shel Pesach  -  הגדה של פסח - אהלי תורה
Ohalei Torah - Hagada Shel Pesach  -  הגדה של פסח - אהלי תורה

Ohalei Torah - Hagada Shel Pesach - הגדה של פסח - אהלי תורה

20180029
Hardcover
Vendor
Moznaim
Regular price
$23.00
Sale price
$23.00
Unit price
per 

הגדה של פסח אהלי תורה - הגאי"ל שטיינמן / הרב ולך.

הגדת'אהלי תורה' המכילה רעיונות, פירושים, פנינים, הארות והערות על סדר ההגדה של פסח כפי שנלקטו מספרי ההגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

702 עמודים